Çocuk ve Ergen Psikoterapisinde amaç kısaca; duygu ve davranış deneyiminde ve yönetiminde zorluklar yaşayan çocuk ve ergenlere çeşitli terapötik tekniklerle yardımcı olmaktır. Bir çok terapi yaklaşımı olmasıyla birlikte; hepsinin ortak noktası; çocuk/ergen bireydeki gelişimi ve değişimi iletişim üzerine inşa etmeyi hedeflemesidir. Çocuk ve ergen bireylerle çalışırken konuşma terapisinin ek olarak; terapi içerisinde ve amaç doğrultusunda yapılan oyun, çizim, motorsal beceri hareketleri, çeşitli dil-bilişsel ve sosyal-duygusal içerikli etkinlikler çocuk/ergen birey ve psikoterapistinin duygu ve düşünce paylaşımı için, dolayısıyla da problemleri çözüme ulaştırmak için oldukça önemli bir adımdır. Psikoterapiye ek olarak; psikofarmakolojik tedavi (ilaç tedavisi), davranış yönetimi, okul ve öğretmenlerle iş birliği içerisinde olmak gibi destekleyici ve bütünleyici yöntemler de ihtiyaç doğrultusunda göz önünde bulundurulur. Psikoterapi sürecinde; çocuk ve ergenlerin özlük hakları her zaman gözetilerek; kendilerini rahat, huzurlu, güvende ve anlaşılır hissetmeleri önceliktir. Böylece güvenli ve konforlu bir alan ve sınırlar oluşturularak; çocuk ve ergenlerin kendilerini, duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri desteklenir.

        Psikoterapi yetişkinlerde olduğu gibi; çocuk ve ergenlerde de onların duygusal destek almalarına, insanlarla, durumlarla, olaylarla başa çıkma becerilerini güçlendirmelerine, duygu-düşünce ve problemleri anlamalarına ve anlamlandırmalarına, dolayısıyla da eski veya güncel problemlere alternatif bakış açıları geliştirerek farklı çözümler üretmelerine olanak sağlamaktadır. Bu süreçte amaç davranış veya tutum değişikliği, arkadaş ilişkilerini güçlendirmek…gibi spesifik olabilirken; daha genel ve klinik başlıklar da ele alınabilmektedir (kaygı bozukluğu, depresyon, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu…gibi). Psikoterapinin ne kadar süreceği konusu; problemlerin karmaşıklığına, yoğunluğuna ve dâhil olan bireylerin dinamiklerine bağlı olarak değişmektedir.

Eskişehir Web Tasarım