Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) Prof.Dr. Jon Kabat-Zinn tarafından geliştirilen 8 haftalık yapılandırılmış ve 1979 senesinden beri etkinliği bilimsel bulgularla desteklenen bir grup programıdır. Her hafta iki buçuk saatten oluşan bir oturum, toplamda da sekiz oturum ve bir sessizlik gününden oluşmaktadır. Bu oturumlar; kademeli olarak ilerlemeye ve bilimsel bulgulara dayanan mindfulness meditasyonu öğretileri ile farkındalık pratiklerini uygulamaya odaklanır. 

Geliştirildiği ilk yıllarda kronik ağrı ile baş etmek durumunda kalan klinik gruplarla çalışılmış ve bireylerin ağrıyı/acıyı karşılama tutumlarına odaklanılmıştır. Sonrasında stres ile baş etme becerilerine odaklanarak tanı alan veya herhangi bir tanı almayan fakat hayat kalitesini arttırmayı, kendiyle daha farklı temas ederek tanımayı, kendini geliştirmeyi amaçlayan bireylerle çalışılmış ve etkinliği bulgulanmıştır.

Hayatında zorlayıcı durum ve duygularla baş edebilmeye, kendini geliştirmeye ve desteklemeye, olası sıkıntıları önlemeye niyet eden herkes MBSR' a katılabilir. 

MBSR Eğitmeni olabilmek için; IMI Network Global Standartlarında gerçekleştirilen 274 saatlik MBSR Eğitmen Eğitimini ve gerekli süpervizyonları tamamlamak, düzenli olarak MBSR kursları açmak, ve kendi pratiklerine ve inzivalarına devam etmek gerekir. MBSR Eğitmeni olmak isteyenler için ilk koşul IMI Network kriterlerince düzenlenmiş bir MBSR kursu katılımcısı olmaktır. 

Eskişehir Web Tasarım