Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi (MBCT) Zindel Segal, Mark Williams ve John Teasdale tarafından, Jon Kabat-Zinn'in 1979'da yapılandırdığı MBSR ve Bilişsel Terapi elementlerinin birleştirilmesiyle terapinin daha etkin olacağı fikri ile oluşturulmuştur. (2002;2007). Bireylere kendilerinde gelişen erken uyarı sinyallerini takip ederek, olumsuz düşünce örüntülerini yakalamak ve böylece olası depresif döngüleri oluşmadan önlemek konusunda yardımcı olan bir grup müdahale programıdır. Bilişsel-Davranışçı Terapi ile Mindfulness uygulamalarının birleşiminden oluşur.

Bilimsel çalışmaların bulguları göstermektedir ki MBCT; geçmişte depresyon tanısı almış bireylerde bir sonraki depresyon atağının oluşmasındaki riski %43 azaltmaktadır ve bu atakların önlenmesinde en az antidepresanlar kadar etkilidir (Riemann, Hertenstein ve Schramm,2016 & Mental Health Foundation UK). Dolayısıyla olası depresyon atağının gelişim seyrinde önleyici ve koruyu bir zemin oluşturmaktadır.

Program 8 oturumdan ve bir sessizlik gününden oluşur; her hafta bir oturum gerçekleşir ve her bir oturum 2-2,5 saat sürer.

"...ve depresif ruh halimizin bilgilendirmesiyle seçimler yaptığımızda; mutsuzluğumuzda sıkışıp kalmaya devam etmemiz olasıdır...(M. Williams)" Mindfulness Temelli yaklaşımlar ruh halimiz ile seçimlerimiz arasında bir alan açmayı hedefler.


Eskişehir Web Tasarım