Kız çocuklarının evlenmeden önce kız, evlendikten sonra kadın oldukları kültürde çocuk-gelin ve kadın-kız olmak…

 

Cinsel istismarın ‘insanlık suçu’ poşetinden çıkartılıp ‘küçüğün rızası’ ve ‘’devlet büyüklerinin önermesiyle’’ ‘’evlilik’’ kisvesine konulduğu ülkede insan olmaya çalışmak…

 

‘’Çocuksan çocukluğunu bileceksin’’ zihniyetine sahipken ‘’ancak bazı durumlarda…’’ deyip düne kadar çocuk olan bünyenin bir gecede yetişkin olmasını (aynı kızlıktan kadınlığa geçiş gibi) ve bir yetişkin gibi karar verme mekanizmasına sahip olmasını beklemek… Bunu bekleyenlere karşı çaresizce, öfkeyle, hüsranla fakat daha da çok nutku tutulmuş halde kelimelerin kifayetsizliğiyle hayretle, hayretle ve hayretle bakakalmak… İnanamamak…

 

CİNSEL İSTİSMAR BİR İNSANLIK SUÇUDUR!

BU SUÇA ÇANAK TUTACAK HER TÜRLÜ TUTUM VE DAVRANIŞ EN AZ CİNSEL İSTİSMAR KADAR BÜYÜK BİR İNSANLIK SUÇUDUR!

 

Mağdurun korunmadığı, sesinin olmadığı, sesini çıkardığı durumda fiziksel ya da psikolojik cezalandırıldığı bir yerde; ” cebir, tehdit, hile ve iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın” diyerek ülke içi gerçekleri görmezden gelmek ve istismarcıyı haklı çıkarmaya meyl etmek, ya da böyle bir yasa dâhilinde bunu da suiistimal edecek durumları görmezden gelmek de bir insanlık suçudur…

 

Kız çocuklarına eğitim ve öğretim hakkının tanınmadığı, dolayısıyla da fizyolojik, psikolojik, sosyolojik, ekonomik… Vb. kanallarla ‘erkeğe’ bağlı kılındığı ataerkil coğrafyalarda rızadan falan söz edilemez… Başka bir çarenin olmadığı ya da olmadığına inandırılan topraklarda rızadan falan söz edilemez… Bunun üzerine çocuk gelinlerin kendilerinden daha çocuk olan çocuklarıyla hapishane yolu gözleyen mağduriyetlerini gazetelerde, ana haber bültenlerinde bu önermenin üzerindeki tüy gibi halka manşetle yapılan hatanın rasyonelize edilmesine, yaşanılan mağduriyetlerin tek çözümünün bu olduğuna inandırılmasına da rıza falan gösterilemez…

 

Çocuk ve ergenlerde ‘’karar verme’’ becerisinin gelişimine, bu becerinin yaş ilerledikçe nasıl geliştiğini kanıtlayan gün gibi aşikâr olan beyin görüntüleme cihazlarından elde edilen bulgulara ve bu becerinin sağlıklı gelişmesinin sonucunda yetişkinlikte görülebilecek farklılıklara bu yazımda girmesem de son olarak şunu söyleyebilirim ki; ‘’karar vermek’’ ve ‘’rıza’’ göstermek için çocuğun önce ‘’benim opsiyonlarım/ seçeneklerim neler?’’ sorusuna cevap bulması gerekir… Aksi halde bir sorunun tek bir şıkkı varsa rıza gösterse de göstermese de işaretlemek zorundadır…

 

Umudumuzu kaybetmediğimiz, yine ve yeniden yeşermeyi yürekten dilediğim güzel bir hafta sonu olsun…

Eskişehir Web Tasarım